Yanmar KE-3

[PFG id=2770]

*VENDIDO* – 4×4 – rotavator – 1251 Horas